Izvēloties Horizon programmu 3 un vairāk lietotājiem, piedāvājam pamatdatu pārnešanu no MS Excel tabulām bez maksas.

 


Autotransporta uzskaite:

Modulis nodrošina pilnu dienesta transporta uzskaiti, kas ietver sevī autotransporta vienību reģistrāciju, ceļa zīmju ievadi, nobraukuma un patērētās degvielas uzskaiti Sākotnējā apmācība 2stundu apjomā iekļauta cenā.

Nākamo / iepriekšējo periodu uzskaite:

Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas uzskaita visus nepieciešamos, nākotnes periodos paredzētos, izdevumus un ieņēmumus, kas ir uz līgumu vai rēķinu pamata, piemēram, abonēšanas pakalpojumi, kuros paredzēta pakāpeniska pārgrāmatošana no nākamajiem periodiem. 

Sūtīšana uz epastu:

Nodrošinās darba samaksas aprēķinu, paziņojumu par IIEN izsūtīšanu uz darbinieku epastu, kā arī rēķinu atgādinājumu par apmaksu  izsūtīšanu uz klientu epastu.

Automātiskie darbi

Nodrošina iespēju automātiski sagatavot iepriekš definētus darbus, piemēram brīdinājumi par nenomaksātiem rēķiniem, līgumu termiņu beigām, preču minimālo daudzumu sasniegšanu, u.c.

UN VĒL:

  • Atskaišu eksports uz EDS
  • PVN deklarācijas aprēķinu sagatavošana
  • Rezerves kopiju automātiska sagatavošana un saglabāšana uz Jūsu datu nesējiem

Ja ir citas vajadzības uzlabot Horizon darbību, lūdzam vērsties pie mums.

 

 Attālinātas konsultācijas

Piedāvājam programmu apkalpošanu attālināti – sazināties izmantojot un Team viewer Programma TeamViewer darbības princips – laikā, kad Jūs esat ieslēguši šo rīku, ar ID numuru un paroli (katrai piekļuves reizei jauna) pieslēgties Jūsu datoram. Pieslēguma laikā Jūs redzat visu, kas programmā tiek darīts, līdz ar to iespējams veikt pilnvērtīgu konsultāciju un Jūs iemācāties problēmas risinājumu.Izmaksas sākot no 25 euro mēnesī. (slēdzot apkalpošanas līgumu uz gadu)

 

Jaunumi

Izejošo maksājumu ģenerēšana

18.06.2015 13:11

Ļaus viegli un ātri izveidot izejošos maksājumu uzdevumus no neapmaksāto preču dokumenta saraksta

Vairāk info šeit

MU sadalījumu aizpilde

18.06.2015 13:10

Atrisinās problēmu ar sadalījuma aizpildi daļēji apmaksātiem vai pārmaksātiem preču dokumentiem.

Vairāk info šeit

Ieturējumu kontrole

18.06.2015 13:09

Kontrolēs minimālo naudas līdzekļu apmēru, kas saglabājams parādniekam, ja izpildu lietas ietvaros tiek vērsta piedziņa uz viņa darba samaksu.

Vairāk info šeit

Datu apmaiņa ar firmas.lv

18.06.2015 13:04

Ļaus iegūt jaunāko informāciju par klientu datubāzē esošo klientu rekvizītiem no UR datubāzi.

Vairāk info šeit

Download TeamViewer Full version